☰ Menu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.

Piątek 26.04.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Organizacja i tryb działania Spółki

1) Organy Spółki
 
Organy Skład osobowy
1. Zgromadzenie Wspólników  

Kamil Michał Iwandowski

 Burmistrz Miasta Zielonka
2. Rada Nadzorcza  1. Sławomir Gawroński
 2. Grażyna Wierzba
 3. Józef Wierzbicki
3. Zarząd  Leszek Florczak

 

 

2) Tryb działania spółki

Spółka realizuje swoje zadania statutowe  na podstawie :

1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U z 2000 r. Nr 94, poz.1037 z pózn. zm.);

2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z póżn. zm.);

3. Uchwała Rady Miasta Zielonka Nr XXVI/257/08 z dnia 29 września 2008 r., w sprawie powołania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

4. Aktu Założycielskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. z dnia 20 października 2008 r. (Rep. A Nr 7148/2008);

5. Zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone przez Burmistrza Miasta Zielonka Decyzja nr 210/09 z dnia 20.02.2009r.

 

 

 

Wytworzył:
Grażyna Fedorowicz-Mrozek
Udostępnił:
Mateusz Walicki
(2009-06-18 22:26:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Lipka-Chudzik
(2019-03-18 10:55:06)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X